naar inhoud

Landbouw

  1. Hoe kan een landbouwer een schadegeval kenbaar maken?

    Met het oog op de officiële vaststelling van deze schade dient tijdig een schriftelijke aanvraag aan het bestuur ingediend te worden met vermelding van de getroffen percelen, de datum van de schade en de oorzaak.

    top
  2. Wat als een landbouwer beschadigde percelen heeft in verschillende gemeenten?

    Liggen de beschadigde percelen in verschillende gemeenten, dan moeten meerdere schattingscommissies optreden.

    top