naar inhoud

Praktisch

dienst Evenementen
tel.02 454 19 28
fax02 452 24 10
e-mail visitekaartje

Activiteit/evenement organiseren in Asse

Wil je een toelating om een activiteit of evenement te organiseren, dan moet je tijdig het aanvraagformulier invullen. De bijlagen dien je alleen in te vullen als die van toepassing zijn. Vervolgens stuur je de ingevulde formulieren naar evenementen@asse.be of naar dienst Evenementen, Gemeenteplein 1, 1730 Asse.

Voor meer info in verband met veiligheid op je evenement, kun je terecht bij de dienst Evenementen.

Raadpleeg voor evenementen met grote volkstoeloop zeker ook de omzendbrief van de FOD Binnenlandse Zaken.

Aanstellen securityfirma

Bij fuiven of evenementen op andere locaties in Asse waar security aangewezen is, kunnen alle Assese verenigingen, aangesloten bij een adviesraad, Assese adviesraden en Assese gemeentelijke comités als organisatoren van een activiteit of evenement een beroep doen op de gunstige tarieven van Rosing Security, indien zij dit wensen.

Let op: Rosing Security bekomt geen exclusiviteit voor opdrachten voor externe eventsecurity (indoor en outdoor) op het grondgebied van de gemeente Asse. Het staat organisatoren van evenementen vrij om voor eventsecurity een andere dienstverlener onder de arm te nemen. Indien het reglement van een bepaalde fuifzaal echter de samenwerking met een specifieke bewakingsfirma zou opleggen, dient men zich hier uiteraard naar te schikken.

Security in het Jeugdcentrum ‘t Jass

Sinds maart 2016 is Rosing Security niet langer aangesteld als vaste securityfirma voor fuiven in het jeugdcentrum ’t Jass. Security bij fuiven in deze zaal is nog steeds verplicht, maar de markt kan hiervoor vrij worden geraadpleegd, mits het naleven van een aantal voorwaarden zoals opgenomen in het toewijzingsreglement met gebruikersreglement.