naar inhoud

Praktisch

dienst Vreemdelingenzaken

Tijdelijke locatie (n.a.v. de verbouwing in het administratief centrum)
Gemeenteplein 12
1730 Asse

tel.02 454 19 19
e-mail visitekaartje medewerkers

Openingstijden

Maak een afspraak

dienst Vreemdelingenzaken

Bij de dienst Vreemdelingenzaken kunnen niet–Belgen terecht voor info over hun verblijfsprocedure. De dienst Vreemdelingenzaken is een administratieve schakel tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de buitenlander, maar heeft zelf geen beslissingsrecht.

De toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de uitwijzing van vreemdelingen behoren tot de bevoegdheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De volledige wetgeving vind je op de website van de FOD Binnenlandse Zaken - Vreemdelingenzaken.
Meer informatie vind je ook op de website van het Agentschap Integratie & Inburgering

Bij de dienst Vreemdelingenzaken in Asse kan je terecht voor volgende zaken:

  • Eerste inschrijving in België
  • Adreswijziging
  • Aangifte vertrek naar het buitenland
  • Aankomstverklaringen
  • Identiteitsbewijs voor niet-Belgen jonger dan 12 jaar
  • Arbeidskaarten
  • Attesten van immatriculatie
  • Tenlastenemingen
  • Bewijzen van inschrijving
  • Uittreksels uit het vreemdelingenregister, bewijs van woonst, attest samenstelling gezin (deze kan je steeds via mijn dossier of via mail aanvragen)

Het gemeentebestuur respecteert de taalwetgeving en helpt u graag verder in het Nederlands. Indien u het Nederlands niet begrijpt, vragen we om met een persoon te komen die Nederlands spreekt. Dank u wel. 

La municipalité respecte la législation linguistique et vous aide volontiers en néerlandais. Vous ne comprenez pas bien le néerlandais? Alors vous êtes prié de vous faire accompagner par une personne parlant le néerlandais. 

Sind Sie die niederländische Sprache nicht mächtig? Bitte lassen Sie sich on jemanden begleiten der Niederländisch spricht. Die Gemeinde hat die belgische Sprachengesetzgebung einzuhalten und hilft Ihnen gerne auf Niederländisch weiter. 

The town administration abides by the language law and is happy to assist you in Dutch. If you have trouble understanding Dutch, please ask a Dutch speaker to accompany you. 

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?