naar inhoud

Aanvraag tot rioolaansluiting

Met het e-formulier 'aanvraag tot rioolaansluiting' verzoek je het bestuur om een aansluiting van de woning op de riolering, dit volgens de voorwaarden van de gemeentelijke verordeningen. Je dient een rioleringsplan en inplantingsplan in tweevoud te zenden aan td@asse.be.