naar inhoud

Heraanleg Nieuwstraat – 31 juli tot en met 31 augustus

Van 31 juli tot en met 31 augustus vinden er asfalteringswerken plaats in de Nieuwstraat, tussen Steenweg en Bloklaan.

Het gemeentebestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer maken van deze gelegenheid gebruik om in nauwe samenwerking de verkeersveiligheid in de Nieuwstraat te verhogen. Dit is immers een belangrijke route voor schoolgaande jeugd.

In combinatie met de asfalteringswerken worden de voetpaden verbreed. Dit houdt in dat de huidige parkeerstrook verdwijnt. Om het verlies aan parkeerplaatsen te compenseren, voorziet het gemeentebestuur een nieuwe parking in de Prieelstraat.

Tijdens de asfalteringswerken zijn volgende maatregelen van toepassing:

  • Het kruispunt met Koensborreplein blijft vrij tot de werken in die zone starten.
  • De parking op de hoek van Nieuwstraat – Steenweg is toegankelijk via de Steenweg.
  • Ter ontsluiting van het Kerkplein wordt in de Sint-Martinusstraat tweerichtingsverkeer ingevoerd, dit gaat gepaard met parkeerverbod.
  • Ook in de werkzone kan, indien nodig, parkeerverbod worden ingesteld.

Volgende omleidingen zijn van kracht:

  • komende vanuit Ternat: via Muurveld en Boekfos,
  • komende van het station, richting Ternat: via Boekfos en Bloklaan,
  • komende van Aalst / Dendermonde, richting Ternat: via G. Kurthstraat en Koensborre.

Op de rotondes in Mollem en Ternat worden tekstkarren geplaatst met de vermelding dat zwaar verkeer moet omrijden via de E40. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer kondigt deze werken op de E40 via infoportieken aan.

op 18 juli
Nieuwsoverzicht