naar inhoud

Werken Farys Gentsesteenweg – 11/10 t.e.m. 17/10

Om de leveringszekerheid van het drinkwater in Vlaanderen te verhogen, legt Farys momenteel een nieuwe drinkwaterleiding aan van Opwijk naar Asse. In 2018 zal op de Gentsesteenweg een relining uitgevoerd worden op een bestaand leidinggedeelte tussen huisnummer 152 en 270.

Vanaf 11 oktober 2017 start Farys de voorafgaande fase van de reliningswerken op, nl. het uitvoeren van 2 sonderingen in functie van de te bestellen materialen en het opzoeken van diverse nutsleidingen.

Locatie

De werken situeren zich aan de onpare zijde van de Gentsesteenweg, waarbij de beide rijrichtingen (Aalst en Asse) d.m.v. asverschuivingen in dienst gehouden worden. Plaatselijk parkeren is tijdens de werken niet mogelijk ter hoogte van de huisnummers 152-158 en 188-194. 

Uitvoeringstermijn

De werkzaamheden vatten aan op woensdag 11 oktober 2017 en zijn onder voorbehoud van goede weersomstandigheden afgerond op dinsdag 17 oktober 2017.

Bereikbaarheid / omleiding

Het doorgaand verkeer kan nog alle bewegingen maken. De werfzones worden afgezet d.m.v. herashekken.

Op de Gentsesteenweg zal ter hoogte van de huisnummers 154/156 en 192 over een lengte van 2 x ± 25 m de rijstrook richting Aalst ingenomen worden als werfzone. Wegens veiligheidsoverwegingen zal het fietspad ter hoogte van de werfzone eveneens via een asverschuiving (d.m.v. rijplaten) behouden blijven.

De parkeerstrook tegenover de werfzones wordt ingenomen om de asverschuiving te kunnen realiseren, zodat beide rijrichtingen behouden blijven. Een parkeerverbod wordt ingesteld.

Farys verzekert steeds een veilige toegang tot de woningen voor voetgangers, personen met fiets of motorfiets. 

Tijdens de werkzaamheden blijft de drinkwatervoorziening gegarandeerd.

op 11 oktober
Nieuwsoverzicht