naar inhoud

Vacature - aanleg wervingsreserve onderhoudsmedewerker

Het gemeentebestuur van Asse organiseert een vergelijkende selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar van:

ONDERHOUDSMEDEWERKER (POETSDIENST) voor de verschillende gemeentelijke locaties

(niv. E - contractueel - voltijds en deeltijds)

Je zorgt ervoor dat de burgers en het personeel van de gemeente kunnen gebruik maken van een nette en verzorgde infrastructuur, accommodaties en materiaal. 

Interesse?

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure door uiterlijk 22 december 2017 het verplichte inschrijvingsformulier:

  • hetzij per mail met ontvangstbevestiging te versturen naar vacatures@asse.be;
  • hetzij te versturen gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 1730 Asse (datum van poststempel geldt als datum van verzending);
  • hetzij af te geven tegen ontvangstbewijs bij de dienst Personeelszaken van het administratief centrum (derde verdieping)

 Het praktisch en mondeling examengedeelte zal plaatsvinden in de tweede helft van januari 2018.

op 05 december
Nieuwsoverzicht