naar inhoud

Bekendmaking belastingen en retributies 2018

Overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet deelt het gemeentebestuur mee aan het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 18 december 2017 de volgende beslissingen heeft genomen:

  • Belasting op opslagplaatsen voor schroot, voertuigen buiten gebruik en rijklare tweedehandsvoertuigen;
  • Belasting op de begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen, de uitstrooiing van veraste overblijfselen en de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbarium;
  • Belasting tarieven concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen;
  • Retributiereglement op het gebruik maken van gemeentelijke diensten en op prestaties van openbare hygiëne;
  • Belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken (aanpassing);
  • Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing – aanslagjaren 2018 en 2019. 

Een afschrift van deze beslissingen ligt alle werkdagen, behalve zaterdag, van 08.30 uur tot 11.30 uur ter inzage bij de dienst Financiën in het gemeentehuis en dit tot 9 januari 2018.

op 03 januari
Nieuwsoverzicht