naar inhoud

Nieuwsoverzicht : dienst Ruimtelijke Ordening

 • Alle nieuws

4 resultaten gevonden.

 • Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

  Omgevingsloket nummer: OMV_201700826.
  Elesco-Moni heeft een aanvraag ingediend voor het lozen van afvalwater. De aanvraag heeft als adres Zetsel 2, kadastraal gekend als Asse, (afd. 1) sectie G 182 B 2.

  28 december
 • Bekendmakingen vergunningen

  Alle bekendmakingen inzake milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning en omgevingsvergunning kan je op het geoportaal raadplegen.

  28 december
 • Omgevingsvergunning vervangt bouw-, milieu- en verkavelingsvergunningen vanaf 1 januari

  Vanaf 1 januari 2018 wordt het vergunningenlandschap grondig hervormd. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning (veelal bouwvergunning genoemd) en de milieuvergunning. Ook voor een verkaveling of verkavelingswijziging is vanaf 1 januari een omgevingsvergunning nodig.

  28 december
 • Openbaar onderzoek GRUP 'Den Bol'

  In uitvoering van artikel 2.2.21 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2009 en latere wijzigingen, kondigt het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek aan van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Den Bol’, zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 20 november 2017.

  15 december
1