naar inhoud

Nieuwsoverzicht : Bekendmakingen

2 resultaten gevonden.

 • Bekendmaking openbaar onderzoek - GRUP 'Kerremans'

  Bekendmaking openbaar onderzoek - Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Kerremans'
  In uitvoering van artikel 2.2.14 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2009 en latere wijzigingen, kondigt het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek aan van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘KERREMANS’, zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Asse in zitting van 16 oktober 2017.

  25 oktober
 • Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning TMVW

  De gewestelijke omgevingsambtenaar heeft op 12 oktober een omgevingsvergunning verleend  aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent  voor de bouw van een nieuw pompstation voor de levering en verdeling van drinkwater op het hoofdtoevoernet tussen Asse en Ukkel op een terrein gelegen te Asse, Pastinakenstraat zn met als kadastrale omschrijving afdeling (afd. 2) sectie E 74 F.

  13 oktober
1