naar inhoud

Praktisch

dienst Openbare Werken

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 39/37/40
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje medewerkers

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

dienst Openbare Werken

Je kan bij de dienst Openbare Werken terecht voor:

 • Info over rooilijnen;
 • Aansluiting op de riolering;
 • Ontstoppen van afvoeren (enkel op openbaar domein);
 • Info over nutsleidingen (elektriciteit, aardgas, water, telefoon, …);
 • Melding van schade aan nutsleidingen;
 • Melding van een defecte straatlamp;
 • Melding van een defect verkeerslicht;
 • Melding van schade aan het wegdek, de trottoirs en de fietspaden;
 • Melding van schade aan schuilhuisjes (bushokjes);
 • Info over huidige en geplande wegen- en rioleringswerken;
 • Sneeuw- en ijzelbestrijding;
 • Info over huisvuilophaling, huisvuilzakken, containerparken en glasbollen;
 • Melding van zwerfvuil en sluikstorten;
 • Aanvraag van een onderhoud (begraafplaats, gracht, groen/beplanting, riolering, speelpleintje, wegen, …);
 • Plaatsing van een bladkorf;
 • ...

De dienst Openbare Werken beheert het openbaar domein (wegen, voetpaden, riolering, waterlopen, …), het openbaar groen (beplanting, speelpleintjes, begraafplaatsen, …) en de gemeentelijke gebouwen met bijhorende infrastructuur.

Zij doet dit door:

 • de wegen, voetpaden, riolering, waterlopen, beplanting, speelpleintjes, begraafplaatsen, … regelmatig te (laten) onderhouden en indien nodig vernieuwen;
 • onderhouds-, herstellings- en renovatiewerken aan gemeentelijke gebouwen uit te (laten) voeren;
 • nieuwe gemeentelijke gebouwen op te (laten) richten;
 • de infrastructuur in gemeentelijke gebouwen te onderhouden, herstellen en indien nodig vernieuwen.

Een deel van de 'openbare werken' worden uitgevoerd door de gemeentelijke diensten zelf, de rest wordt in opdracht van het gemeentebestuur gerealiseerd door gespecialiseerde aannemers en studiebureaus. Bij uitbesteding van de werken houdt de dienst Openbare Werken toezicht op de goede uitvoering.

De werken in eigen beheer worden uitgevoerd door de 5 buitendiensten van de gemeentelijke werkliedencentrale.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?