naar inhoud

Praktisch

dienst Communicatie

Administratief centrum (gelijkvloers)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 73
fax02 452 24 10
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.30 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. - 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Rapport "As(se) 't aan u ligt"

Meer dan 2400 personen namen in september deel aan de enquête "As(se) ’t aan u ligt". Er is een goede spreiding wat betreft geslacht en leeftijd, waardoor de resultaten representatief zijn.

Ben je benieuwd naar wat ‘de Assenaar’ denkt over veiligheid, mobiliteit, netheid, ... in onze gemeente? Blader even door het rapport en ontdek de resultaten.

Uit de enquête kwamen tien thema’s naar voor waar het verschil het grootst was tussen tevreden en ontevreden burgers:

  1. veilige en goed onderhouden fiets- en voetpaden
  2. een betere verkeersveiligheid en veiligere schoolomgevingen
  3. openbare netheid, minder zwerfvuil en minder sluikstorten
  4. meer veiligheid en minder criminaliteit
  5. een beter vrijetijdsaanbod voor jongeren
  6. inspraak en participatie als burger
  7. het verbeteren van de buurtwerking
  8. betere hulp en opvang voor ouderen
  9. meer groen, natuur en open ruimte in de gemeente
  10. nog meer goede ideeën voor een aangenamere gemeente

Tot en met 27 november kon je via het onlineparticipatieplatform dieper ingaan op de aangeboden thema’s en zelf aangeven waar en vooral hoe het beter kan.