naar inhoud

Praktisch

dienst Lokale Economie - Middenstand - Landbouw

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 56
fax02 452 24 10
e-mail visitekaartje

Meer info

Commissie tot vaststelling van schade aan teelten

Wanneer?

Bij een schade aan landbouwgewassen.

Deze schade kan veroorzaakt zijn door weersomstandigheden, gevallen van overmacht, overstromingen, maar ook als de gewassen schade ondervinden door onvermijdelijke ziekten (bijv. niet te behandelen plagen, die het gevolg zijn van weersomstandigheden)

Verloop

Zodra schade vaststelbaar is, komt de schattingscommissie langs voor het uitvoeren van een eerste vaststelling. Bij die eerste vaststelling wordt de teelt, de juiste oppervlakte van het geteisterde perceel, de oorzaak van de schade en de datum van teistering vastgesteld.

Een tweede vaststelling gebeurt bij het oogsten zodat de opbrengst die na de schade op het betrokken perceel werd bekomen, kan worden geraamd.

Waarom?

Het proces-verbaal dat bij de vaststellingen wordt opgemaakt, en waarvan je als landbouwer een exemplaar ontvangt, heb je nodig voor:

  • fiscale doeleinden;
  • bij controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies voor bepaalde akkerbouwgewassen;
  • eventuele toekenning van een uitstel van betaling voor (V)LIF-dossiers;
  • eventueel voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds;
  • i.v.m. behoud quotum (bijvoorbeeld bij tabakteelt).