naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Werkgroep Biodiversiteit

Na 2 jaar werken rond biodiversiteit vond de werkgroep Biodiversiteit het nuttig de uitgevoerde acties te evalueren en nieuwe acties voor te stellen.

Het gemeentebestuur nam deel aan heel wat biodiversiteitsacties van het Regionaal Landschap Groene Corridor: hoogstamfruitboom- en haagplantactie (37 bestellingen in 2010 en 22 bestellingen in 2011), aanleg poelen (7 in 2010 en 4 in 2011), plaatsing zwaluwnestkasten (33 nieuwe zwaluwkoppels geteld in 2010), akkervogelranden (3 ingezaaide percelen in 2010 en 8 in 2011). De Landschapsdoedag van het RLGC vond plaats op 25 september 2011 op campus Vijverbeek met een tentoonstelling en wandelingen rond biodiversiteit en vleermuizen.

Het gemeentebestuur legde, ter bescherming van het leefgebied van de eikelmuis, in 2011 500 m houtkant aan in de Lepperstraat en in Zellik werden opnieuw enkele grote stukken berm bebost. In 2011 werden er, in samenwerking met Natuurpunt, wandelingen georganiseerd langs de leefgebieden van onze koestersoorten: in Asbeek op 27 maart 2011 (goudveil), de Molenbeekvalleiwandeling op 25 april 2011(ringslang), de zwaluwenwandeling op 26 juni 2011 te Mollem, het landschapsfeest van Natuurpunt Asse op 12 juni 2011,… Er werd een ecologische en educatieve tuin aangelegd in de gemeenteschool van Mollem en het Breughelbroek te Zellik werd volledig ingericht in het thema van onze koesterburen.

In 2012 zet het bestuur de lopende acties rond biodiversiteit zeker verder. De dienst Milieu koopt bloemenakkerzaad aan en verdeelt dit onder de inwoners ter bescherming van onze vlinders en bijen. In april 2012 werd er een cursus vlechtwerk/takkenwallen georganiseerd en op 6 mei plande het bestuur actie rond de ringslang met aanleg van broeihopen rond het Kerremansbos. Op de planning staan ook nog een wandeling rond de gierzwaluw in Asse-centrum en de verdere inrichting van het natuurgebied te Waarbeek met struiken en ruigten (argusvlinder), eikelmuiskasten,…

Meer info

Geïnteresseerden die wensen deel te nemen aan de werkgroep Biodiversiteit, kunnen contact nemen met de dienst Milieu, milieu@asse.be, T 02 454 19 23