naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Milieuhinder

Om een goede inschatting te maken van het belang van de hinderproblematiek in Asse, evoluties op te volgen en beleidsprioriteiten vast te leggen, werd een schriftelijke enquête georganiseerd rond hinder van geur, licht, geluid, visuele hinder en andere…

De dienst Milieu organiseerde deze enquête. Inwoners van Asse werden willekeurig aangeschreven. Het bestuur ontving een 250-tal ingevulde enquêtes. De gegevens werden in het voorjaar van 2007 verwerkt. De resultaten werden bekendgemaakt via de lokale pers in september 2007.

Vanuit de milieuraad werd een werkgroep opgericht die de resultaten verder onderzocht en concrete voorstellen uitwerkte om de belangrijkste hinderbronnen aan te pakken:

 • duidelijke classificatie van de wegen naar maximale snelheid en onderzoek naar uitbreiding van de zone 50;
 • lijst opstellen van wegen waar motorrijders en quads verboden zijn, gefaseerd plaatsen van verbodsborden en uitvoeren van controles;
 • bij de herinrichting van de Pontbeeklaan voldoende maatregelen uitwerken om het sluikstorten te verminderen (minder ‘donkere hoeken’);
 • controle d.m.v. politie, onbemande camera’s, beperkte toegankelijkheid (slagbomen), …;
 • uitvoering van de vaststellingen en sanctionering van GAS-overtredingen op korte termijn.

In zitting van 19 mei 2008 keurde de gemeenteraad de politieverordening houdende gebruik van buurtwegen goed. De verordening verbiedt quads en motorvoertuigen op de buurtwegen in Asse.

Sinds augustus 2010 werden al heel wat vaste camera's geplaatst, o.a. aan station, gemeentehuis, voetbalvelden, parkings,… om vandalisme en overlast te verkomen. De gemeente kocht in 2011 een mobiele camera ter bestrijding van overlastproblemen zoals sluikstort.

De brochure 'Verminder de hinder' van de provincie bevat achtergrondinformatie over geluids-, geur- en lichthinder, tips om de hinder die we zelf veroorzaken te vermijden en tips om een constructieve dialoog aan te gaan met de hinderveroorzaker.

Geur

De brochure “Slimmer stoken” is beschikbaar aan de infostand bij de receptie en bij de dienst Milieu.

De politieverordening verbiedt de verbranding van afval met inbegrip van groenafval. Een geldboete wordt opgelegd via de gemeentelijke administratieve sancties.

Geluid

Geluidsoverlast is in Vlaanderen één van de belangrijkste vormen van hinder. Omdat geluidshinder een bedreiging kan vormen voor de levenskwaliteit van sommige burgers, neemt de Vlaamse overheid maatregelen om de geluidsoverlast te beperken. Meer info.

Nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten

Naar schatting kampt 10% van de Belgen met slechthorendheid, maar die groep groeit snel aan. Ook meer en meer jonge mensen ervaren tegenwoordig gehoorproblemen omdat zij vaak in contact komen met luide muziek.

Om in te spelen op deze problemen werd de wetgeving aangepast.
Niet elke muziekactiviteit heeft immers een even hoog geluidsniveau nodig. Daarom wordt er gewerkt met 3 categorieën:

 • Bij muziek in cafés, winkels, restaurants... hoeft het geluidsniveau niet gemeten te worden, maar bij controle mag dit gemiddeld niet hoger dan 85 dB bedragen.
 • Bij fuiven, danscafés waar het maximaal geluidsniveau gemiddeld hoger dan 85 dB en kleiner dan 95 dB is, is men verplicht om te meten.
 • Bij grote evenementen zoals liveoptredens en festivals mag het geluidsniveau gemiddeld niet meer dan 100 dB bedragen. Hier moet het geluidsniveau gemeten én geregistreerd worden, moeten oordoppen gratis beschikbaar zijn en moet de organisator een geluidsplan opstellen.

Sensibiliseren

Daarnaast startte de Vlaamse overheid de sensibilisatiecampagne 'Help ze niet naar de tuut'. En de provincie Vlaams-Brabant werkt mee aan de bewustmakingscampagne voor jongeren, 'Wees niet doof... voor te luid'.

Verenigingen uit de sectoren jeugd, cultuur, onderwijs, sport, recreatie, leefmilieu, welzijn en gezondheid kunnen bovendien terecht bij de uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant voor decibelmeters (vrije zoekopdracht 'dB-meter'). Voor grote evenementen kan je er ook een geluidsregistratietoestel (vrije zoekopdracht 'geluidsregistratietoestel') lenen.

Licht

Onze moderne maatschappij kan niet zonder een degelijke verlichting. Jammer genoeg is het gebruik van kunstlicht in veel gevallen geëvolueerd naar overdaad.

Beelden vanuit de ruimte tonen duidelijk aan dat Vlaanderen een van de meest verlichte regio's in de wereld is, maar zeker niet een van de best verlichte. Een groot deel van het licht komt daar terecht waar het niet nodig of niet gewenst is. Zo verlichten we onnodig de sterrenhemel, biotopen van nachtdieren, groene bermen langs de straat, de tuin van de buren, enz. en vormen we Vlaanderen om in een lichtland. Hier hangt ook een kostprijs aan: lichtvervuiling hangt nauw samen met nutteloze energiekosten en extra milieubelasting. De problematiek heeft dus ook zijn weerklank in het energiebeleid van Vlaanderen.

Door het zoveel als mogelijk dimmen van de openbare en private verlichting komen de nachtelijke natuur en de nachtelijke sterrenhemel volledig tot hun recht en kunnen we pas echt proeven van de nacht! Hopelijk groeit dan het besef dat we het nachtelijk landschap niet verloren mogen laten gaan en dat we hiervoor bewuster met onze verlichting zullen moeten omspringen!

Je kan lichtvervuiling ook op een blijvende manier aanpakken door rekening te houden met de volgende energiezuinige en milieuvriendelijke richtlijnen:

 • voorkom overbodige verlichting door gebruik te maken van bewegingsmelders. Zo brandt het licht alleen wanneer het nodig is;
 • hou het vermogen van de lamp zo laag mogelijk.
 • voor tuinverlichting maak je best gebruik van laagspanning. Er is nu een uitgebreid gamma aan tuinverlichting op de markt dat op zonne-energie werkt. Deze milieuvriendelijke oplossing is decoratief, energiebesparend, duurzaam, gemakkelijk te installeren en veilig voor kinderen;
 • de verlichting van de oprit kan ook perfect vervangen worden door reflectoren;
 • bij de verlichting van gebouwen, reclame of etalages wordt het verlichtingstoestel best bovenaan gemonteerd. Op die manier voorkom je dat het licht in de atmosfeer terechtkomt. Gebruik ook een tijdschakelaar. Na 23.00 uur zijn er nog maar weinig mensen op de baan;
 • maak gebruik van lichtbronnen die zo ontworpen en geïnstalleerd zijn dat ze zo weinig mogelijk licht in horizontale richting uitzenden. Zo kan je je tuin voldoende verlichten zonder de buren of weggebruikers overbodig te hinderen.