naar inhoud

Praktisch

dienst Sociale Zaken-Integratie

Sociaal Huis
Gasthuisstraat 2
1730 Asse

tel.02 454 19 10
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag t.e.m. vrijdag: van 08.30 u. tot 11.30 u. 

Meer info

Burenbemiddeling

Wat is het?

Heb je ruzie of onenigheid met iemand uit je buurt? Heb je zelf al geprobeerd om hierover met je buur of buren te praten, maar lukt het niet? Dan kan burenbemiddeling je misschien helpen.

Het gemeentebestuur startte in 2010, i.s.m. de provincie, met het project burenbemiddeling.

Burenbemiddeling richt zich op het herstel van de communicatie en het oplossen van conflicten tussen buren via de methodiek van bemiddeling.

Voor welke conflicten?

Daarbij wordt een oplossing gezocht voor kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en/of problemen die de sfeer en de leefbaarheid met een buur negatief kunnen beïnvloeden.

De meeste conflicten hebben betrekking op geluidsoverlast, schelden, bedreigingen, roddel, overlast door huisdieren, geluidshinder door kinderen, tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil of sluikstorten, rondslingerende rommel, geurhinder, enzovoort.

Hoe verloopt een burenbemiddeling?

  • Je maakt melding van een probleem bij de dienst Burenbemiddeling;
  • Die gaat na of jouw aanmelding in aanmerking komt voor burenbemiddeling;
  • Vervolgens komen twee bemiddelaars bij je langs en luisteren naar je probleem;
  • Nadien nemen de bemiddelaars contact op met je buur en luisteren ook naar zijn/haar verhaal;
  • Tenslotte trachten de bemiddelaars alle partijen rond de tafel te brengen om het probleem te bespreken. De bemiddelaars zijn neutraal. Ze nemen niet deel aan het gesprek maar zijn slechts 'moderator. De buren voeren het gesprek. Zij worden door de bemiddelaars aangemoedigd om samen naar een oplossing te zoeken die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Kostprijs?

Burenbemiddeling steunt op vrijwilligheid, onpartijdigheid, vertrouwelijkheid, discretie en is gratis.

Interesse om op te treden als vrijwillige burenbemiddelaar? Neem contact met de dienst Sociale Zaken.

Meer info

dienst Sociale Zaken
Linde Lengeler, T 02 454 19 97
burenbemiddeling@asse.be

Provincie Vlaams-Brabant
www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling