naar inhoud

Praktisch

dienst Mobiliteit

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 62
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u. en

Meer info

Mobiliteitsplan

Mobilliteitsplan 1999

Het mobiliteitsplan dat op 28 juni 1999 door de gemeenteraad werd goedgekeurd, is nog steeds actueel. Door het uitblijven van de realisatie van de Ring rond Asse, zijn een groot deel van de acties binnen de voorziene periode niet gerealiseerd. De aanleg van de ring fase 1 en de voorziene aanleg van fase 2 geven echter opnieuw zuurstof aan het mobiliteitsplan.

Daarom is een actualisering van het actieprogramma wenselijk en is voor bepaalde thema’s een verbreding of verdieping noodzakelijk.

Sneltoets 2009

De evaluatie van het mobiliteitsplan begint met een sneltoets. Deze heeft als doel het huidige mobiliteitsplan te toetsen op zijn actualiteitswaarde en richting te geven aan het toekomstige gemeentelijk mobiliteitsbeleid.

In de sneltoets werd beslist dat Asse zijn mobiliteitsplan dient te verbreden en verdiepen. Het bestuur staat nog achter het mobiliteitsplan, maar is van oordeel dat een aantal thema’s niet of onvoldoende aan bod komen. Dit mondt uit in een bijgestuurd mobiliteitsplan en actieprogramma.

Verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan

Na het conform verklaren van de sneltoets werd de procedure ‘verbreden en verdiepen’ opgestart. Hier worden drie fasen onderscheiden. In de verkenningsfase wordt het onderzoeksopzet in detail gedefinieerd. De verkenningsnota wordt samen met de sneltoets en GBC-verslagen in de Provinciale Adviescommissie besproken en geadviseerd. Daarop volgt de uitvoering van het onderzoek, de uitvoeringsfase, en uiteindelijk de opmaak van een bijgestuurd beleidsplan.

Momenteel zit de opmaak van de uitwerkingsnota's in een eindfase.