naar inhoud

Praktisch

dienst Ruimtelijke Ordening

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 32/34/35/36
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Kapvergunning

Voor het kappen van bomen zijn verschillende reglementeringen van toepassing:

Voor het vellen van 1 of meerdere hoogstammige bomen, alleenstaand of in lijnverband, is een stedenbouwkundige vergunning vereist. We spreken van een hoogstammige boom wanneer deze op een hoogte van 1 m boven het maaiveld een stamomtrek heeft van minstens 1 m.

In bepaalde gevallen is er vrijstelling van vergunningsplicht: in woongebied of in industriegebied, wanneer de bomen staan op de huiskavel van een vergunde woning of een bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met het openbaar domein, en binnen een straal van maximum 15 meter van de woning of het bedrijfsgebouw.

Hoe een kapvergunning of -machtiging aanvragen?

Je richt je aanvraag aan de dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeenteplein 1, 1730 Asse.

Deze dienst maakt een afspraak voor een plaatsbezoek. Daarna legt deze dienst, na het eventueel inwinnen van adviezen bij afdeling Land, Agentschap voor Natuur en Bos, de aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Na ongeveer een maand ontvang je schriftelijk de beslissing over je aanvraag. Bij een gunstige beslissing stelt het gemeentebestuur meestal als voorwaarde dat een vervangende beplanting moet gebeuren. Een (her)beplantingswaarborg wordt hierbij opgelegd.

Nadat de heraanplant is uitgevoerd, wordt de beplantingswaarborg terugbetaald.

Meer info

Danny Van Roy, T 02 454 19 38, groendienst@asse.be