naar inhoud

Praktisch

Bibliotheek

Huinegem 2
1730 Asse

tel.02 452 56 34
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 15.00 tot 20.00 u.
Dinsdag: 09.00 tot 12.00 u. en 15.00 tot 20.00 u.
Woensdag: 13.00 tot 18.00 u.
Donderdag: 15.00 tot 20.00 u.
Vrijdag: 15.00 tot 18.00 u.
Zaterdag: 14.00 tot 18.00 u.
Zondag: gesloten

 

Mijn bibliotheek

Meer info

Leesbevorderingskaart

De bibliotheek heeft een speciale regeling uitgewerkt voor de uitleen van documenten aan personen die dit voor onderwijs of leesbevordering nodig hebben.

De regeling voorziet in een aantal uitbreidingen van het reguliere reglement. Dit reguliere reglement blijft van toepassing voor alle bepalingen die niet expliciet vermeld zijn in deze regeling.

Wie kan een leesbevorderingskaart aanvragen?

 • Leerkrachten kleuter- en lager onderwijs
 • Aspirant-leerkrachten en -opvoeders
 • Professoren en docenten van het hoger onderwijs
 • Voorlezers van voorleesprojecten (leesfoor)
 • Monitoren en verantwoordelijken jeugdbewegingen en –verenigingen
 • Begeleiders van buitenschoolse opvang
 • Begeleiders speelpleinwerking en andere opvang voor jongeren tijdens de schoolvakantie
 • Geregistreerde onthaalouders
 • Vormingswerkers
 • Opvoeders
 • Logopedisten
 • Studenten aggregaat en getuigschrift pedagogische bekwaamheid

Reglement leesbevorderingskaart

 • Lidmaatschap: gratis
 • Maximum aantal te lenen documenten: 40
 • Uitleentermijn: 4 weken. Indien niet gerespecteerd: boete van 0.10/dag/materiaal
 • Te ontlenen materialen: jeugd fictie en non-fictie, volwassenen fictie en non-fictie, tijdschriften, dvd's
 • Verlengen: 2 keer
 • Reservaties toegestaan: gratis
 • Jaarlijks te hernieuwen
 • Geldig tijdens het hele jaar
 • IBL aanvragen zijn toegestaan maar dienen betaald te worden: € 1,50
 • Dvd's kunnen ontleend worden met een max. van 15 stuks.

Bepalingen

 • Enkel de hier bovenvermelde categorieën kunnen de leesbevorderingskaart gebruiken. Elke aanvrager moet het inschrijvingsbewijs laten stempelen door de directie van de erkende instelling waartoe hij behoort.
 • De leesbevorderingskaart wordt op naam van de aanvrager gemaakt. De aanvrager is verantwoordelijk voor de ontleende documenten.
 • De leesbevorderingskaart is het hele jaar geldig. Ze kan enkel worden gebruikt in functie van de opdracht van de aanvrager wat betekent dat er enkel materialen kunnen worden ontleend die betrekking hebben op de taak die de aanvrager in de organisatie uitoefent.
 • De leesbevorderingskaart moet jaarlijks opnieuw met het inschrijvingsformulier worden aangevraagd.
 • Ontleningen gebeuren in overleg met de verantwoordelijken van de afdelingen. Zij kunnen, rekening houdend met de collectie, het maximum aantal werken bepalen dat van een bepaalde schrijver, thema,… in één keer ontleend kan worden. Na het verstrijken van de uitleentermijn wordt een boete aangerekend volgens het tarief dat in het bibliotheekreglement bepaald wordt. De verzendkosten voor een aanmaning dienen ook vergoed te worden.
 • Bij vaststelling van misbruik kan meteen een einde worden gemaakt aan dit lidmaatschap met extra faciliteiten. Het betrokken lid kan wel nog met een gewone lenerskaart gebruik maken van de diensten van de bibliotheek van Asse.