naar inhoud

Praktisch

dienst Ontwikkelingssamenwerking (Noord-Zuid)

Gasthuisstraat 2
1730 Asse

tel.02 454 19 96
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Wens je langs te komen, maak dan eerst een afspraak.

Gerelateerde pagina's

Subsidies voor projecten ontwikkelingssamenwerking

Bezig met een project rond ontwikkeling? Vraag nu je subsidie aan.

Hoe dien je een subsidieaanvraag in?

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Asse paste zijn subsidiereglement aan om de aanvragen en de behandeling van de toelagen wat te vereenvoudigen. De aanvraagformulieren kan je downloaden of opvragen bij de dienst Ontwikkelingssamenwerking.

 Er worden drie publieke projectvormen opgenomen:

  • De basissubsidie: werkingskosten. Maximaal 300 euro per jaar per vereniging. Deze toelage kan je aanvragen tot uiterlijk 15 januari, 15 mei en 15 september.
  • De inleefsubsidie: vrijwilligerswerk. De subsidie wordt aan een vereniging toegekend die voorziet in de opvang van de vrijwilliger. Maximaal 500 euro per jaar per vereniging. Deze toelage kan je aanvragen tot uiterlijk 15 januari, 15 mei of 15 september.
  • De subsidie voor Zuidprojecten: 70% van de jaarlijkse toelage. Een vereniging kan per jaar slechts één aanvraag indienen, uiterlijk 15 september, en dit voor projecten in het daaropvolgende subsidiejaar.

Met deze subsidies wil het gemeentebestuur verenigingen en andere initiatiefnemers ondersteunen die acties opzetten om de Assese bevolking te sensibiliseren over de Noord-Zuidproblematiek en/of die meewerken aan een concreet ontwikkelingproject in het Zuiden.

De selectiecommissie van de GROSA onderzoekt de ingediende aanvragen en formuleert een voorstel naar het college van burgemeester en schepenen i.v.m. de verdeling van het beschikbare budget over de goedgekeurde projecten.

Enkele tips m.b.t. het idee, de planning, de voorbereiding en de uitwerking voor een project in het Zuiden vind je in het document 'Tips voor de organisatie van een sensibiliserende activiteit'.