naar inhoud

Socio-economische machtiging

Wens je een kleinhandelszaak te starten, d.w.z. een handelszaak met een nettoverkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het publiek, dan moet je in het bezit zijn van een socio-economische vergunning.

Je stelt een dossier samen met het sociaal-economisch aanvraagformulier en dient dit in bij de dienst Milieu, Gemeenteplein 1, 1730 Asse.

Meer informatie en de verschillende aanvraagformulieren vind je terug op de website van de federale overheidsdienst Economie.

Het college van burgemeester en schepenen verleent de machtiging. In bepaalde omstandigheden wordt, voorafgaandelijk aan de machtiging, het advies van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) gevraagd.