naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Deelbekkenbeheerplannen

De gemeente Asse is gelegen in 3 hydrografische bekkens:

 • het bekken van de Dender
 • het bekken van de Dijle
 • het bekken van de Beneden-Schelde

De gemeente Asse is gelegen in 5 deelbekkens. De 3 verschillende provincies (Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen) coördineren de opmaak van de deelbekkenbeheerplannen of DuLo-waterplannen.

Overzicht van de deelbekkens die op het grondgebied van de gemeente of stad gelegen zijn.

Vlaams-Brabant

 • Dijlebekken: deelbekken 4, VHA zone 704 (Zenne, Maalbeek, Aabeek)
 • Dijlebekken: deelbekken 10, VHA zone 702 (Zuunbeek, Neerpedebeek, Broekbeek)
 • Denderbekken: deelbekken 6, VHA zone 422 (Bellebeek)

Provincie Oost-Vlaanderen

 • Dender: Deelbekken Midden Dender (VHA zone 430)

Provincie Antwerpen

 • Beneden Schelde: Deelbekken Vliet (VHA zone 820)

Het deelbekkenbeheerplan is als volgt opgebouwd:

 • De basisinventaris met bijhorende kaartenatlas schetst een beeld van het deelbekken in al zijn aspecten;
 • De doelstellingennota geeft een overzicht van de kansen en knelpunten en beschrijft op deelbekkenniveau een algemene visie op integraal waterbeleid;
 • Het actieplan omvat concrete acties en maatregelen op het terrein.

Alle beschikbare documenten (doelstellingennota, basisinventarisatie, kaartenatlassen, ontwerpactieplannen) zijn raadpleegbaar op de provinciale websites.

website provincie Vlaams-Brabant

website provincie Oost-Vlaanderen

website provicnie Antwerpen

Op 18 december 2008 werden de (deel)bekkenbeheerplannen vastgesteld door de Vlaamse regering. Jaarlijks wordt een stand van zaken opgemaakt van de opgenomen acties.