naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Erosie

Erosiebestrijdingsplan

De Afdeling Land en Bodembescherming keurde het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan goed op 4 oktober 2006.

De gemeenteraad keurde in zitting van 21 juni 2010 de overeenkomst  met de provincie voor de aanstelling van een erosiecoördinator, goed.

De samenwerkingsovereenkomst is aangegaan voor een periode van drie jaar en wordt nadien jaarlijks stilzwijgend verlengd.

De erosiecoördinator voert volgende taken uit:

  • informeren en sensibiliseren over de erosieproblematiek;
  • beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor alle betrokkenen;
  • administratief voorbereiden en opvolgen van subsidieaanvragen en goedgekeurde subsidies
  • doorverwijzen naar de juiste personen en diensten voor maatregelen die niet via het erosiebesluit worden gesubsidieerd.

Er werd een prioriteitentabel opgesteld voor de uitvoering van de erosiebestrijdingsmaatregelen. Bij de opstelling van deze tabel werd rekening gehouden met: klachten, zichtbaarheid, overlast omwonenden, mogelijke overlast riolering, afkalven oevers, aantasting natuur- bos- en parkgebied en prioriteit erosiebestrijdingsplan.

Meer info: website provincie Vlaams-Brabant

Erosiemaatregelen

Landbouwers zijn de ideale partners om weerwerk te geven aan problemen die ontstaan als gevolg van erosie. Zij kunnen beheersovereenkomsten afsluiten:

  • voor maatregelen die de gevolgen van erosie verzachten, zoals grasbufferstroken, grasgangen, aarden dammen en erosiepoelen;
  • voor teelttechnische maatregelen die erosie aanpakken op het volledige perceel, zoals niet-kerende bodembewerking en directe inzaai.

De gemeente diende een erosieproject in voor subsidie bij de ALBON. Het betreft een erosieproject in het knelpuntgebied Maalbeek-Sprietmolenbeek, opgenomen in het erosiebestrijdingsplan Asse. Ter hoogte van de Maalbeek-Sprietmolenbeek komen regelmatig geulen en sedimentatie voor op de akkers waarbij een toestroom van sediment gebeurt naar de Maalbeek waardoor de ruimingskosten hiervan stijgen. Dit project kan worden beschouwd als voorbeeldproject voor andere landbouwers in de gemeente.

In de subsidieaanvraag worden volgende ingrepen voorzien:

  • bufferbekken 1 (buffercapaciteit: 80 m³) met aarden dam (max. hoogte 1,4 m) en een grasbufferstrook met een breedte van 3 m;
  • bufferbekken 2 (buffercapaciteit: 211 m³) met aarden dam (max. hoogte 50 cm) en een geprofileerde grasbufferstrook (variabele breedte)

Meer info

Bedrijfsplanner Groene Corridor:

Roald Steeno
VLM Regio Oost - Antwerpen - Limburg - Vlaams-Brabant
Vestiging Leuven: Diestsepoort 6
3000 Leuven
T 016 66 52 93

roald.steeno@vlm.be
www.vlm.be/