naar inhoud

Praktisch

dienst Bevolking

Administratief centrum
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 20
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Beroepswijziging

De informatie met betrekking tot het beroep, genoteerd in de bevolkingsregisters, gaat over de activiteit waaruit je de voornaamste bestaansmiddelen put, zonder vermelding te maken van de specialiteit in de beroepsklasse, de werkgever, een titel of een mandaat.

Merk op dat het feit dat je houder bent van een bepaald diploma niet automatisch betekent dat je dit beroep uitoefent.

Deze informatie kan worden aangevuld met de sociale beroepscategorie (loontrekkende, zelfstandige, gepensioneerde, student).

Uitgangssituatie: de persoon die nooit een beroep of een vak heeft uitgeoefend, krijgt de vermelding 'zonder beroep'. De vermelding 'zonder beroep' geldt tevens voor kinderen die de volle leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben. Vanaf 18 jaar kunnen personen die nog school lopen, vragen dat de vermelding 'student' tussen haakjes na 'zonder beroep' komt. Dit voor zover ze voltijds les volgen in een onderwijsinrichting volgens het volledig leerplan en ze een getuigschrift van het hoofd van de inrichting voorleggen.

De werkzoekende krijgt in de registers de vermelding van zijn laatste beroepskwalificatie.

De aangifte van een beroepswijziging dient persoonlijk aan het loket of schriftelijk (via brief of e-mail) te gebeuren.

Bij elke aanvraag om inschrijving in de registers als titularis van een beroep, waarvan de titel bij wet beschermd is (bijv. architect, verple(e)g(st)er, journalist), moet je een officieel document als bewijs voorleggen.