naar inhoud

Praktisch

dienst Integrale Veiligheid

Centrum voor Integrale Veiligheid
Brusselsesteenweg 551
1731 Zellik
www.facebook.com/integraleveiligheidasse

tel.02 466 18 03
fax02 466 51 03
e-mail visitekaartje

Wijkagent/wijkinspecteur

De wijkinspecteur als spil van de wijkveiligheidsketen

Onder de koepel van de integrale veiligheid vormen de wijkinspecteur, de gemeenschapswachten, de in- en externe gemeentediensten en de andere diensten binnen de lokale politie van de zone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) de kern van het wijkveiligheidsteam.

De wijkinspecteur:

 • is een aanspreekpunt voor de burger;
 • bouwt een netwerk van sleutelfiguren uit binnen zijn/haar wijk;
 • houdt preventief toezicht inzake verkeer en overlast. Hij/zij bemiddelt indien nodig;
 • houdt occasioneel toezicht aan scholen, op markten, in stationsomgevingen, …;
 • geeft gepast gevolg aan klachten en bezwaarschriften en verwijst eventueel door naar instellingen en hulpverleningsorganisaties;
 • spoort conflicten tussen buurtbewoners op en helpt ze oplossen door pro-actief en bemiddelend op te treden;
 • verspreidt informatie over lokale criminaliteit, sociale problemen, buurtactiviteiten, enzovoort;
 • neemt deel aan overlegfora binnen zijn/haar wijk;
 • gaat op vraag van verenigingen e.d. zijn/haar rol binnen het politielandschap verduidelijken tijdens wijkvergaderingen;
 • houdt toezicht houden op signalisatie op en onderhoud van het openbaar domein;
 • biedt slachtofferhulp wanneer nodig (of verwijst gepast door);
 • vervult een resem administratieve taken zoals domiciliërings- en moraliteitsonderzoeken, onderzoeken i.v.m. vreemdelingenwetgeving, enzovoort;
 • handelt gerechtelijke stukken af;
 • staat deurwaarders bij.

Overzicht wijkwerkers

 • Wijk Asse-Terheide/Mollem/Walfergem: Danny Roelandt, T 0474 98 82 28, wijkasse@amow.be
 • Wijk Kobbegem/Relegem/Industriezone Broekooi, David Van Heymbeeck, T 0474 98 82 27, wijkasse@amow.be
 • Wijk Asbeek/Tenberg/Bekkerzeel, Anje Tamsyn, T 0470 88 31 76, wijkasse@amow.be
 • Wijk Asse-centrum/Krokegem, Kris Van Nieuwenhove, T 0474 98 82 28, wijkasse@amow.be
 • Wijk Breughelpark/Boven Zellik, Elsie Luppens, T 0476 97 00 09, wijkzellik@amow.be
 • Wijk Beneden Zellik, Eddy De Ridder, T 0474 98 82 30, wijkzellik@amow.be 

Meer info

Wijkwerking Asse

Hoofdcommissariaat, Z.5 Mollem 230, 1730 Asse
T 02 452 50 05
F 02 456 08 71
wijkasse@amow.be

Wijkwerking Zellik

Centrum voor Integrale Veiligheid, Brusselsesteenweg 551, 1731 Zellik
T 0476 97 51 06
F 02 465 15 72
wijkzellik@amow.be

www.amow.be

Met zoekmodule: geef je straat in en je krijgt alle gegevens over je wijkagent.

Presentatie ‘Ken je wijk-veiligheidsketen’

Verenigingen of groepen uit Asse die graag meer willen weten over de werking van de lokale politie kunnen een presentatie ‘Ken je wijk-veiligheidsketen’ aanvragen bij de wijkwerking. Meer info bij Elke Willemse, T 02 466 18 03, elke.willemse@asse.vera.be.