naar inhoud

Kruispuntbank van Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank, aangemaakt en in beheer van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, waarin de identificatiegegevens van ondernemingen zijn samengebracht. De KBO past in het streven van de Belgische overheid om de administratieve procedures voor ondernemingen te vereenvoudiging en tevens een efficiëntere organisatie van de overheidsdiensten te verkrijgen.

Sommige gegevens van de KBO zijn voor iedereen toegankelijk met de online-toepassing Public Search.

Ondernemingsloketten controleren voor inschrijving in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) de volgende toelatingen en vergunningen:

  • een bewijs van de ondernemersvaardigheden;
  • een bewijs van een basiskennis bedrijfsbeheer;
  • akten die beroepsbekwaamheden bewijzen;
  • een beroepskaart voor vreemdelingen;
  • een machtiging voor ambulante activiteit;
  • een machtiging voor kermisactiviteiten;
  • een vergunning van beenhouwer en/of spekslager.

Andere toelatingen worden door de bevoegde controlediensten pas achteraf gecontroleerd.