naar inhoud

Starten als ondernemer

Voorwaarden om op te starten

De voorwaarden om een onderneming op te starten zijn:

 • meerderjarig zijn;
 • burgerrechten genieten;
 • handelingsbekwaam zijn;
 • nationaliteit:burgers uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland kunnen een onderneming oprichten;
 • burgers uit andere landen dienen over een verblijfsvergunning en beroepskaart te beschikken.

Check haalbaarheid van je project

De haalbaarheid van je toekomstig project kan je op verschillende manieren bekijken:

 • Interne haalbaarheid: is de doodpuntomzet (omzet die alle kosten dekt) die je moet realiseren intern haalbaar? Kan je op die locatie met, de voorziene openingsuren/werkuren, met het voorziene team deze omzet realiseren?
 • Externe haalbaarheid: is er een voldoende grote markt voor je product/dienst? Is er nog plaats voor jou op die markt? Hoeveel concurrentie is er? Kan je met andere woorden de berekende doodpuntomzet realiseren?

Hoe onderzoek je de haalbaarheid?

De haalbaarheid van je project bekijken, lijkt misschien geen voor de hand liggende zaak. Gebruik het startkompas.

Het startkompas

Het startkompas is een werkinstrument om de haalbaarheid van je zaak te onderzoeken en een hulpmiddel bij het opstellen van je ondernemingsplan. Het is opgebouwd uit verschillende tabbladen: een beschrijvend luik, een financieel luik met een detail voor de investeringen en een verklarende woordenlijst. Dit werkinstrument vind je terug in het starterspakket.

Het beschrijvende luik

Projectvoorstelling:

 • Wat is je idee? Beschrijf je plannen uitvoerig;
 • Waarom zal je project slagen?
 • Wat houd je nog tegen om te starten?
 • Omgevingsanalyse: hoe zien uw markt en uw omgeving eruit? Wie zijn je klanten, je concurrenten, je leveranciers, je partners?
 • Met welke trends dien je rekening te houden?
 • Commercieel plan: het commercialiseert (product, plaats, prijs, promotie) je idee?
 • Organisatieplan: hoe zal je bedrijf concreet organiseren?

Het financiële luik

Zet je concept over een periode van minstens twee jaar om in cijfers:

 • Investeringen: wat zijn de geplande investeringen?
 • Financiering: hoe zal je de investeringen voor de start financieren?
 • Vaste kosten op jaarbasis: wat zijn de jaarlijks terugkerende kosten?
 • Marges: welke marge blijft over om de vaste kosten te dekken?
 • Doodpuntomzet: welke omzet moet je minimaal realiseren om noch winst te maken noch verlies te lijden?

Wie kan je helpen bij een haalbaarheidsonderzoek?

Als kandidaat-ondernemer kan je terecht bij de organisaties UNIZO en Voka voor advies en begeleiding bij de opmaak van een haalbaarheidsstudie. Dankzij de steun van de Vlaamse overheid dien je als kandidaat-ondernemer slechts 100 euro zelf te betalen. Enkel kandidaat-ondernemers die geen inschrijving hebben bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en die in het Vlaamse gewest een onderneming wensen op te richten, komen in aanmerking voor deze maatregel. Iedere kandidaat-ondernemer kan éénmaal gebruik maken van het advies en de begeleiding voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie.

Meer info

Vraag bij de dienst Lokale Economie je starterspakket op met nuttige informatie.