naar inhoud

Ondernemingsplan

Een ondernemingsplan is een instrument om op kwalitatieve en kwantitatieve manier je onderneming voor te stellen. Het geeft weer wat je met je onderneming in de toekomst wil bereiken en hoe je dat wil doen. Je ondernemingsplan is een intern beheersinstrument om je werking te evalueren. Bij evaluatie zie je waar je bent afgeweken van je plan. Dit laat je toe de oorzaken van de afwijking op te sporen en de nodige stappen ter verbetering in te lassen. Extern gebruik je je ondernemingsplan wanneer je op zoek gaat naar potentiële partners (financiers/leveranciers). Gebruik het startkompas van het Agentschap Ondernemen als basis voor de opmaak van je ondernemingsplan. Het startkompas brengt de haalbaarheid van je project in kaart. Daarna werk je je plan verder uit aan de hand van de aanbevelingen in de leidraad voor het opstellen van een ondernemingsplan.