naar inhoud

Vergunningen bij opstart onderneming

Afhankelijk van het soort activiteiten dat je wenst te realiseren, heb je één of meerdere vergunningen nodig bij de opstart van je onderneming:

 • stedenbouwkundige vergunning;
 • milieuvergunning;
 • voedselveiligheid;
 • handelsvestigingen groter dan 400 m2;
 • ambulante activiteiten;
 • specifieke activiteiten.

Je vindt meer info op de site van het Agentschap Ondernemen.

Stedenbouwkundige vergunning

Je dient deze vergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen voor:

 • het bouwen, verbouwen, herbouwen of afbreken van gebouwen;
 • het aanbrengen van verhardingen;
 • het gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen, opslaan van materialen, afval, enzovoort;
 • het plaatsen van lichtreclames en reclameborden;
 • het wijzigen van het gebruik van een gebouw.

Deze vergunning is gekoppeld aan de milieuvergunning.

Milieuvergunning

Voor de uitoefening van sommige activiteiten dien je een milieuvergunning aan te vragen.

Het Vlaams Reglement voor Milieuvergunning (VLAREM) onderscheidt drie klassen van milieubelastende bedrijven. Klasse 3 staat voor de minst belastende ondernemingen, hiervoor heb je geen vergunning nodig. De vestiging moet wel bij de gemeente worden gemeld. Je dient over een vergunning te beschikken als je bedrijf thuishoort in klasse 1 of 2.

Lees meer over de aanvraag van een milieuvergunning.

Voedselveiligheid

Je dient een erkenning, registratie of toelating te hebben van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV – dienst Eetwareninspectie) indien je voedingsmiddelen wil fabriceren, verpakken, opslaan, vervoeren of in de handel brengen. Meer info op de website van het FAVV.

Handelsvestigingen groter dan 400 m²

Wens je een kleinhandel te starten met een netto-handelsoppervlakte van meer dan 400 m², dan dien je een vergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de handelsvestiging zal worden uitgebaat. De netto-handelsoppervlakte, met inbegrip van de niet-overdekte oppervlakten, bestemd voor verkoop en toegankelijk voor het publiek vormt de norm voor de vergunning.

Ambulante activiteiten

Wanneer je producten wenst te verkopen buiten de hoofdzetel of de vestigingen die je aan de kruispuntbank voor ondernemingen hebt gemeld, dan spreekt men van ambulante handel. Ambulante handel kan gebeuren op de openbare en private markten, op de openbare weg of bij de koper thuis. Om dit te doen dien je over een leurkaart te bezitten. De leurkaart vraag je aan bij een erkend ondernemingsloket naar keuze.

Je vindt meer info over ambulante handel in de brochure 'Een nieuw tijdperk voor de ambulante handel' van de federale overheidsdienst Economie.

Specifieke activiteiten

Voor diverse activiteiten bestaan specifieke richtlijnen (zoals voor braderijen, solden, uitverkoop, lichtreclame,…). Vraag dus steeds na bij je ondernemingsloket en bij je gemeente welke zaken specifiek op je onderneming van toepassing zijn.