naar inhoud

Praktisch

dienst Lokale Economie - Middenstand - Landbouw

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 56
fax02 452 24 10
e-mail visitekaartje

Meer info

Personeel voor kinderopvang

Als je een opvanginitiatief met meer dan zeven kindjes wil starten, heb je andere personen nodig die mee instaan voor de opvang van de kinderen.

Kind en Gezin hanteert volgende regels:

 • bij voorschoolse opvang kan één begeleider maximaal zeven kinderen jonger dan 18 maanden opvangen;
 • vanaf 18 maanden volstaat één begeleider voor tien kinderen;
 • voor kinderen vanaf drie jaar is één begeleider per veertien kinderen nodig.

Het statuut van de mensen die werken binnen een opvanginitiatief kan verschillen:

 • je neemt als werkgever personeel in dienst: zij hebben dan het werknemersstatuut;
 • je werkt samen met andere zelfstandigen als partners: zij hebben het statuut als zelfstandige.

Aanwerven van personeel

Het aanwerven van personeel is een dure aangelegenheid. Voor de opstart moet afgewogen worden of aanwerven een haalbare kaart is.

De overheid heeft verschillende subsidiemaatregelen in het leven geroepen. Opgelet: je moet de subsidie aanvragen vóór de indiensttreding.

Personeel in dienst nemen, brengt heel wat administratieve verplichtingen met zich mee.

Als je je aansluit bij een sociaal secretariaat neemt het heel wat verplichtingen voor zijn rekening.

Samenwerken met zelfstandigen

Wanneer je overweegt om samen te werken met partners, op zelfstandige basis, is het zeer belangrijk dat al vóór de opstart goede afspraken worden gemaakt. Het is zeker aan te raden juridisch advies in te winnen om een samenwerkingsovereenkomst op maat te laten opmaken voor volgende punten:

 • de inbreng van de partners;
 • hoe winst en kosten zullen verdeeld worden;
 • wie welke verantwoordelijkheden draagt;
 • wie hoeveel werkt;
 • wie welke taken uitvoert;
 • wat er moet gebeuren als iemand ermee wil stoppen.

Als je ervoor kiest samen te werken met andere zelfstandigen, moet je enkele regels in acht nemen om te vermijden dat zij als schijnzelfstandigen worden bestempeld. In dat geval word je als werknemer gezien en moet je, bovenop een boete, de achterstallige RSZ-bijdragen van de laatste drie jaar betalen.

De wet onderscheidt vier criteria die kunnen aantonen of er al dan niet sprake is van schijnzelfstandigheid:

 • vrije wil van de partijen: zelfstandigen hebben de vrije wil om al dan niet te werken;
 • vrijheid van arbeidstijd: zelfstandigen bepalen zelf wanneer ze het werk uitoefenen. Zij zijn natuurlijk wel gebonden door de openingsuren van de kinderopvang;
 • vrijheid van de organisatie van de arbeid: zelfstandigen hebben de vrije keuze om te bepalen hoe ze hun werk en taken organiseren;
 • de aan- of afwezigheid van hiërarchische controle: niemand mag over een zelfstandige de controle uitvoeren.