naar inhoud

Aansluiten bij de Sportraad?

Verenigingen die lid wensen te worden dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • een ledenlijst kunnen voorleggen;
  • de werking en/of maatschappelijke zetel dient zich op het grondgebied van de gemeente Asse te bevinden;
  • een bewijs van regelmatige werking (deelname aan competitie, spelen van vriendschappelijke wedstrijden, groepstrainingen …);
  • commerciële organisaties komen niet in aanmerking.

De Algemene vergadering neemt binnen de 90 kalenderdagen een beslissing over de al dan niet aansluiting bij de gemeentelijke sportraad.

Vanaf de datum van de goedkeuring van de aansluiting door de Algemene vergadering, kan de vereniging, organisatie of instelling genieten van de gunsttarieven van toepassing bij de huur van de gemeentelijke infrastructuur of de uitlening van het gemeentelijk materiaal.

Jaarlijks wordt een lijst van de aangesloten verenigingen, organisaties of instellingen opgesteld.

De duur van het lidmaatschap bedraagt zes jaar en loopt gelijk met een legislatuur en zolang voldaan wordt aan de voorwaarden.

Iedere vereniging, organisatie of instelling is verplicht om zo snel mogelijk een gegevenswijziging aan de Algemene vergadering mee te delen.

Hoe aanvraag tot aansluiting indienen?

Vul het onlineaanvraagformulier in of bezorg de papieren versie aan de dienst Sport, Asphaltcosite 20, 1730 Asse, sportdienst@asse.be

Door dit verzoek tot aansluiting verbinden de aanvragers zich te schikken naar de bepalingen van de statuten van de gemeentelijke sportraad Asse.

Op het verzoek van de sportraad bezorgt de aanvrager de gevraagde documenten.