naar inhoud

Praktisch

dienst Rijbewijzen

Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 15
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Voorlopig rijbewijs cat. A, BE, C, CE, D en DE (model 3)

Je kan je voorlopig rijbewijs PERSOONLIJK aanvragen bij het gemeentebestuur, dienst Bevolking - Rijbewijzen. Vergeet niet je identiteitskaart mee te brengen.

Voorwaarden

  • zonder autorijschool, vrije begeleiding;
  • leeftijd: 18 jaar; uitgezonderd cat. D + DE: leeftijd 21 jaar
  • stage met begeleider(s): minimum 1 maand, maximum 1 jaar

Wat meebrengen?

  • aanvraagformulier met de handtekening van de aanvrager. De begeleider(s) moet(en) ook handtekenen (behalve voor cat. A-, A).
  • € 25,79 (cash of met bancontact).

Indien de begeleider in een andere gemeente woont, moet het gemeentebestuur waar hij woonachtig is de aanvraag geldig verklaren nadat het gecontroleerd heeft of de begeleider voldoet aan de vereiste voorwaarden, zijnde:

  • de leeftijd van minimum 24 jaar bereikt hebben;
  • ten minste 6 jaar houder zijn van een rijbewijs voor dezelfde categorie;
  • de laatste 3 jaar geen verval van het recht tot sturen hebben opgelopen;
  • niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld geweest binnen het jaar vóór afgifte van het voorlopig rijbewijs. Dit verbod geldt niet ten aanzien van eigen kinderen of echtgeno(o)t(e).

Wanneer is mijn voorlopig rijbewijs klaar?

Na 5 werkdagen kan je je rijbewijs persoonlijk komen afhalen aan de snelbalie in het gemeentehuis.
Het moet verplicht worden ingeleverd bij de dienst Rijbewijzen van je woonplaats wanneer de geldigheidsduur is verstreken.

Meer info

www.goca.be