naar inhoud

Samenstelling advies- en participatieraad Lokale Economie

Voorzitter: Jan Van Ginderdeuren, jan@succes.be

Ondervoorzitter: Mary Fiems, info@sporthoek.be

Secretaris: Iris Dubois, Lastrada1iris102@hotmail.com

Bevoegde ambtenaar: Vanessa De Greef, T 02 454 19 56, lokale.economie@asse.be

Geïnteresseerd om lid van deze raad te worden? Mail naar lokale.economie@asse.be