naar inhoud

Praktisch

dienst Lokale Economie - Middenstand - Landbouw

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 56
fax02 452 24 10
e-mail visitekaartje

Jongeren en alcohol

Wat zegt de wet van 7 januari 1998?

Het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5 % vol, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-zestienjarigen. Van elke persoon, die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan 16.

Het is verboden om sterke drank, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-achttienjarigen.

Drinkt mijn kind? Tips voor ouders

Als je kind nog geen alcohol drinkt

 • Praat tijdig, ook met kinderen uit de lagere school, over alcohol en de gevolgen.
 • Hou het gesprek open en eerlijk en praat zowel over de positieve als negatieve aspecten van alcohol.
 • Stel duidelijke grenzen: geen alcohol onder 16 jaar, geen sterke drank onder 18 jaar.
 • Een strikte en duidelijke grens kan ervoor zorgen dat je kinderen langer wachten om alcohol te beginnen drinken
 • Laat jonge kinderen ook niet proeven van alcohol.
 • Blijf op de hoogte waarmee je kind bezig is.
 • Bouw aan het zelfvertrouwen van je kind zodat het in staat is zelf gezonde keuzes te maken.

Als je kind (af en toe) alcohol drinkt

Is je kind nog geen 16 jaar, probeer dan opnieuw af te spreken dat het niet drinkt tot 16 jaar.

 • Doe dit door (opnieuw) met je kind te praten over wat jou zorgen baart.
 • Stel de grenzen opnieuw duidelijk en volg ze consequent op.
 • Maak duidelijke afspraken en maak geen uitzonderingen op de regel. Als je als ouder twijfelt aan je grenzen kan het soms goed zijn om eens met andere ouders te praten. Hoe denken zij over alcoholgebruik bij hun kinderen? Hebben zij regels en afspraken? Mag er alcohol gedronken worden op een feestje met de klasgenoten?
 • Leg vooraf, bijvoorbeeld wanneer je grenzen stelt, de gevolgen vast. Het is nuttig om je kind daarbij inspraak te geven. Zorg alleszins dat je kind duidelijk weet welke straf er volgt als hij/zij de grens overtreedt. Weet wel dat straffen enkel dienen om de schuld over een begane fout in te lossen en opnieuw vertrouwen te krijgen in je kind. Je kind moet met andere woorden de kans krijgen om het weer goed te maken. Let dus op met te snelle of te strenge straffen en praat over het waarom van de straf.
 • Het is belangrijk dat je consequent en redelijk bent wanneer je een straf oplegt. Een straf is soms nodig, maar het is niet je belangrijkste wapen. Het belangrijkste blijft om je kind op een positieve manier te ondersteunen (complimentjes geven, interesse tonen, samen leuke dingen doen…) en om na een overtreding opnieuw het gesprek aan te gaan met je kind.
 • Gezonde grenzen liggen in de lijn van de wettelijke grenzen. De wet volgt wetenschappelijke kennis over het effect van alcohol op jongeren. Door de wet te volgen, stel je dus ook de gezondste grenzen over alcoholgebruik.
 • Leer je kind omgaan met de sociale druk van onder andere leeftijdsgenoten.

Is je kind ouder dan 16 jaar:

 • Maak ook dan goede regels en afspraken over waar, wanneer en hoeveel het drinken van alcohol is toegestaan.
 • Volg op of de regels nageleefd worden.

Wanneer je een vermoeden hebt dat je zoon/dochter te veel alcohol drinkt en professionele hulp nodig heeft, dan kan je met vragen terecht bij de Druglijn (T 078 15 10 20) of rechtstreeks bij je huisarts. Die zal je dan eventueel doorverwijzen naar een hulpverleningsorganisatie zoals CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) of JAC (Jongeren- en Adviescentrum).

Meer info

www.vad.be - www.gezondopvoeden.be - www.druglijn.be - www.alcoholhulp.be