naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Eerste klimaatraad

Het bestuur ondertekende in juni 2014 het burgemeestersconvenant.

Tegen eind juni 2015 wil Asse haar klimaatactieplan opgesteld hebben voor het hele gemeentelijke grondgebied (dus niet enkel voor de gemeentelijke werking). Dit plan bevat een opsomming van de activiteiten en maatregelen die de gemeente, samen met haar stakeholders, zal nemen om de vooropgestelde CO2-reductie te bereiken, evenals het tijdsbestek, de voorziene middelen en de verantwoordelijken voor de uitvoering.

Dit actieplan moet goedgekeurd worden en getekend door de gemeenteraad.

Elke gemeente die een actieplan heeft ingediend, moet om de twee jaar verslag uitbrengen over de uitvoering van het eigen actieplan (eerste rapportage 15/10/2017), en om de vier jaar een nieuwe CO2-meting. Het klimaatactieplan is zeker geen vaststaand document. Naarmate de resultaten duidelijk

Het bestuur wenst dit actieplan te schrijven via een participatief traject. Bij de uitvoering van de opgesomde acties, zullen namelijk ook lokale actoren betrokken moeten worden. Het participatief traject wordt vertaald in een 'klimaatraad'.

De eerste Klimaatraad vond plaats op dinsdag 10 februari 2015 in jeugdcentrum 't Jass.