naar inhoud

Federale overheidsdienst Financiën

Voor de aangifte van je personenbelasting moet je je wenden tot de dienst Personenbelasting van de federale overheidsdienst Financiën. Je vindt de contactgegevens van de diverse diensten van de FOD Financiën op deze pagina.

Meer info over de aangifte van je personenbelasting vind je op de site van de FOD Financiën.

Directe belastingen

Taxatiedienst Asse (Controle, aangiftes en berekeningen)

Baron R. de Vironlaan 105, 1700 Dilbeek, T 02 57 786 80 - p.leuven.team4@minfin.fed.be

Iedere werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Vennootschappen

Baron R. de Vironlaan 105, 1700 Dilbeek, T 02 57 83 290 - F 02 57 98 066 - contr.db.ven.asse@minfin.fed.be

Iedere werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Btw

Belastingen over de toegevoegde waarde – Fiscale informatie in verband met nieuwbouw of verbouwingen.

Baron R. de Vironlaan 105, 1700 Dilbeek, T 02 57 786 40 – F 02 57 967 42 - contr.btw.asse@minfin.fed.be

Iedere werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Registratie

Hier kan je terecht voor: registreren van overeenkomsten (koop, ruil, huur, ...) in verband met onroerende goederen, aangiften van nalatenschap (inlichtingen aangaande het invullen van de aangiften worden verstrekt, het invullen zélf op daartoe bestemde formulieren gebeurt niet op het kantoor), afleveren van formulieren en attesten in verband met het onroerend bezit.

Door problemen met het gebouw zijn de registratie- en kadasterkantoren die zich in het administratieve gebouw in de Mollestraat in Asse bevonden, verhuisd.

Nieuw adres Registratiekantoor (Rechtszekerheid): Regentschapsstraat 54 in 1000-Brussel (5de verdiepeing)

T 02 57 78 650 - F 02 57 97 771 - rzsj.registratie.asse@minfin.fed.be

Iedere werkdag van 08.00 uur tot 12.00 uur.

Sectie der accijnzen

Groenstraat 51, 1800 Vilvoorde, T 02 57 50 730 - F 02 57 95  529 - da.buek.hk.vilvoorde@minfin.fed.be

Enkel na afspraak.

Kadastercontrole

Verschaft inlichtingen over kadastrale percelen en kadastrale inkomens aan eigenaars of huurders. Fouten in kadastrale documenten worden hier nagezien, onderzocht en verbeterd.

Door problemen met het gebouw zijn de registratie- en kadasterkantoren die zich in het administratieve gebouw in de Mollestraat in Asse bevonden, verhuisd.

Nieuw adres Kadasterkantoor (Opmetingen & Waarderingen): Kruidtuinlaan 50, bus 396 in 1000-Brussel (FINTO-gebouw (verdieping 29P))

T 02 57 785 90 - meow.antenne.231@minfin.fed.be

Dinsdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Ontvangkantoor

Stationsstraat 90/2, 1840 LONDERZEEL, T 02 57 786 10 - F 02 57 988 24 - teaminv.vlaamsbrabantnoord@minfin.fed.be

Iedere werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.