naar inhoud

Mobiliteitsenquête voor senioren

Door de stijgende levensverwachting neemt ook het aantal senioren steeds toe. De vraag naar aangepaste mobiliteitsoplossingen wordt dus steeds groter.
Een goede mobiliteit voor ouderen zorgt voor meer zelfstandigheid en een hogere levenskwaliteit. Het belang hiervan is niet te onderschatten want het wegvallen van mobiliteit leidt bij ouderen vaak tot sociaal isolement, minder beweging en meer afhankelijkheid van hulp. Ook senioren blijven het liefst in beweging. De seniorenraad wil daarom bij de senioren in Asse polsen welke obstakels, moeilijkheden of potentieel gevaarlijke situaties ze als zwakke weggebruiker op het openbaar domein ervaren in onze gemeente. Omdat het voor- en natransport bij openbaar vervoer ook vaak als zwakke weggebruiker gebeurt, wordt dit ook meegenomen in de vraagstelling. De raad bundelt de antwoorden, formuleert adviezen en overhandigt deze aan het gemeentebestuur.