naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Klimaatactieplan

De gemeente engageerde zich om tegen 2020 de C02 uitstoot met minstens 20% terug te dringen. Tevens opteert de gemeente om bij de uitvoering van de acties minstens 20% van de bevolking te betrekken. 

Prioriteiten en mogelijke acties werden besproken en geëvalueerd binnen de verschillende sectoren.  Uit breed overleg in een eerste klimaatraad, gemeentelijke klimaatwerkgroepen, interne stuurgroepen klimaat,… werd een grondige analyse gemaakt  en is een consensus bereikt over de concrete aanpak van de CO2 uitstoot. De redactie van het modelactieplan loopt ten einde. In de loop van de maand mei werd het klimaatactieplan voorgelegd aan de verschillende gemeentelijke raden voor advies.

Op 2 juni 2015 vond de tweede klimaatraad plaats. De gemeenteraad keurde het klimaatactieplan in zitting van 15 juni goed.