naar inhoud

Praktisch

dienst Openbare Werken

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 39/37/40
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Nutsmaatschappijen

Maatschappijen die instaan voor de verdeling van gas, water, elektriciteit, telefoon, internet of straatverlichting, worden 'nutsmaatschappijen' genoemd.

Zij voeren regelmatig noodzakelijke aanpassings- en uitbreidingswerken uit op het openbaar domein. Deze werken worden steeds uitgevoerd in overleg met het gemeentebestuur.

Nutsmaatschappijen verwittigen zélf de omwonenden dat er werken zullen plaatsvinden.
 
Na afloop van de werken controleert de nutsmaatschappij, al dan niet samen met de dienst Openbare Werken, of het openbaar domein in zijn oorspronkelijke staat werd hersteld.

Schade aan nutsvoorzieningen

Schade aan nutsvoorzieningen meld je best bij de nutsmaatschappij zelf of bij de dienst Openbare Werken via de meldingskaart.

Overzicht nutsmaatschappijen