naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Klimaat

Op 25 juni 2014 ondertekende het gemeentebestuur het Burgemeestersconvenant. Hiermee engageert het zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen. Eind juni 2015 moet het klimaatactieplan met concrete maatregelen klaar zijn.

De nulmeting van de CO2-uitstoot in Asse werd reeds uitgevoerd. Aan de hand van deze meting, het huidig energieverbruik en de belangrijkste bronnen van de CO2 -uitstoot worden prioriteiten bepaald.

Om te komen tot een gedragen klimaatactieplan werden al een aantal acties ondernomen:

  • de oprichting van een klimaatwerkgroep met deskundigen. De klimaatwerkgroep staat in voor de concrete uitwerking en opvolging van het klimaatactieplan;
  • de oprichting van een gemeentelijke interne stuurgroep met mandatarissen en ambtenaren van verschillende gemeentelijke diensten. Deze werkgroep zorgt voor de opmaak en opvolging van het klimaatactieplan binnen het gemeentebestuur;
  • de organisatie van een open milieuraad (7 december 2014) over het klimaat, gekoppeld aan een werfbezoek aan de windturbines in Mollem.
  • een eerste klimaatraad samen met alle betrokken partners: bedrijven, verenigingen, scholen, adviesraden, burgers, …;
  • participatieprojecten om de input van de verschillende partners te integreren in het klimaatactieplan;
  • op 2 juni wordt het uitgeschreven klimaatactieplan ter goedkeuring voorgelegd aan een tweede klimaatraad en aan de gemeenteraad.

We hebben ook jou als inwoner nodig om deze doelstelling te bereiken.

Meer info over acties van de provincie i.v.m. klimaat.

Meer info over het Burgemeestersconvenant.