naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Landinrichtingsproject Molenbeek-Maalbeek Zellik

Molenbeek-Maalbeekvallei (grote weergave)

De Vlaamse Landmaatschappij maakt het landinrichtingsproject 'Molenbeek-Maalbeek Zellik' op met als doel een ecologisch en recreatief netwerk te ontwikkelen tussen de verschillende waardevolle openruimtegebieden. Het planprogramma werd goedgekeurd door de Vlaamse regering in december 2010. Er wordt een budget voorzien van € 1.070.000 (50 % verwerving en 70 % inrichting). Voor de uitvoering van de maatregelen werd een lokale grondenbank opgestart eind 2008.

Er wordt een studie 'Masterplan wijk Horing' opgemaakt met een algemeen streefbeeld voor de wijk Horing en omgeving, een in te richten groenzone (nieuw te ontwikkelen park) en een gedeelte van de fietssnelweg (OMA-B route). Breughelbroek, het parkgebied aan het Breughelpark, werd ingericht als natuureducatieve speelzone. Ook de mogelijkheid van volkstuintjes in Zellik wordt onderzocht.