naar inhoud

Milieuraad

De Milieuraad is een erkend adviesorgaan inzake milieu- en natuuraangelegenheden. De zetel van de Milieuraad is gevestigd in het gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 1730 Asse.

Voorzitter: Jean Delvaux
Secretaris: Marie-Jeanne Vlaes, T 02 454 19 25, milieu@asse.be
Schepen van Milieu: Yoeri Vastersavendts

Doelstellingen

  • De Milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en de natuur in de gemeente.
  • De Milieuraad is bevoegd om het gemeentebestuur zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
  • De Milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien. In dit kader reikt de Milieuraad een Milieuprijs uit.

Waarvoor kan je terecht bij deze raad?