naar inhoud

Landbouwcomité

Het landbouwcomité verzorgt de ondersteuning van welbepaalde landbouwmanifestaties en, waar aangewezen, de begeleiding van dergelijke evenementen. Het comité wordt op initiatief van het schepencollege samengesteld uit leden van de landbouworganisaties en één of meerdere raadsleden al dan niet lid van het college.

Het secretariaat wordt waargenomen door een lid van het gemeentepersoneel. Nieuwe leden dienen zich schriftelijk kandidaat te stellen bij het landbouwcomité, die de aanvraag zal voorleggen aan het college. Het mandaat is persoonlijk, de leden kunnen zich wel laten vertegenwoordigen.

Waarvoor kan je terecht bij deze raad?