naar inhoud

Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning (LOO)

Via dit overlegplatform wil men alle partners die werken rond opvoedingsondersteuning in onze regio samen rond tafel brengen. Zo wordt een samenwerking opgebouwd en krijgt men zicht op wat er leeft bij ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar, wat er reeds bestaat rond opvoedingsondersteuning en waar er nood aan is.