naar inhoud

Samenstelling College van burgemeester en schepenen

Koen Van Elsen

Koen Van Elsen (grote weergave)
 • burgemeester

 • algemeen beleid en bestuurlijk beheer - politie - onthaal, integratie en ontwikkelingssamenwerking

Groenstraat 17
1730 Asse

M 02 454 19 72
F 02 452 24 10
e-mail visitekaartje

CD&V

Michel Vanhaeleweyck

Michel Vanhaelewyck (grote weergave)
 • 1ste schepen

 • economie - ruimtelijke ordening en stedenbouw - wonen - patrimonium

  Voorzitter Raad van Bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Asse

Boekfos 39
1730 Asse

T 02 454 19 72
F 02 452 24 10
e-mail visitekaartje

Open VLD

Rik De Baerdemaeker

Rik De Baerdemaeker (grote weergave)
 • 2de schepen

 • sport - landbouw - groenonderhoud en begraafplaatsen (kerkhoven) - jubilarissen

Elshout 7
1730 Asse

M 0477 54 24 38
F 02 452 24 10
e-mail visitekaartje

CD&V

Geert Heyvaert

Geert Heyvaert (grote weergave)
 • 3de schepen

 • bevolking en burgerlijke stand - cultuur, toerisme en erfgoed - wijk- en dorpszaken - inspraak

Poel 53
1730 Asse

M 0473 73 95 83
F 02 452 24 10
e-mail visitekaartje

CD&V

Jan De Backer

Jan De Backer (grote weergave)
 • 4de schepen

 • e-bestuur (ict) - openbare werken - afvalbeleid - integrale veiligheid, brandweer en preventie

Prieelstraat 66
1730 Asse

M 0475 25 31 17
F 02 452 24 10
e-mail visitekaartje

CD&V

Edwin Fabri

Edwin Fabri (grote weergave)
 • 5de schepen

 • financiën - onderwijs

Petrus Ascanusstraat 115
1730 Asse

M 0473 34 22 55
F 02 452 24 10
e-mail visitekaartje

CD&V

Yoeri Vastersavendts

Yoeri Vastersavendts (grote weergave)
 • 6de schepen

 • milieu & duurzame ontwikkeling - energie - waterbeheer - kunstonderwijs - mobiliteit - personeelsbeheer en organisatieontwikkeling

Gentsesteenweg 217
1730 Asse

T 02 452 81 68
F 02 452 24 10
e-mail visitekaartje

Open VLD

Rita De Vos

Rita De Vos (grote weergave)
 • 7de schepen

 • centrummarketing, -vernieuwing en -promotie - middenstand - evenementen - communicatie

Louwijn 18
1730 Asse

M 0475 35 00 87
F 02 452 24 10
e-mail visitekaartje

Open VLD

Micheline De Mol

Micheline De Mol (grote weergave)
 • 8ste schepen

 • Voorzitter OCMW

  sociale zaken (senioren - personen met een handicap - welzijn - tewerkstellingsbeleid - sociale huisvesting) - jeugd en kinderopvang

Openveldstraat 22
1731 Zellik

M 0473 51 87 06
F 02 452 24 10
e-mail visitekaartje

CD&V

Lode Pletinckx

Lode Pletinckx (grote weergave)
 • Voorzitter gemeenteraad, toegevoegd aan college met adviserende bevoegdheid

Ten Broeke 1
1730 Asse

M 0472 78 33 63
T 02 452 64 04
e-mail visitekaartje

Open VLD

Marc Verelst

Marc Verelst (grote weergave)
 • Voorzitter Directiecomité AGA, toegevoegd aan college met adviserende bevoegdheid

Wolfrot 2
1730 Asse

M 0476 45 26 26
e-mail visitekaartje

Onafhankelijke

Lander Van Droogenbroeck

Lander Van Droogenbroeck (grote weergave)
 • gemeentesecretaris

T 02 454 19 72
F 02 452 24 10
e-mail visitekaartje