Aanvraag beschermingsmateriaal en terugbetaling coronakosten voor vrijetijdsverenigingen

In juni keurde het gemeentebestuur een aantal steunmaatregelen goed. Je kan via het aanvraagformulier zowel materiële (beschermingsmateriaal) als financiële steun vragen. Zo kan je met je vereniging een activiteit organiseren mét respect voor de coronamaatregelen.

  • Het gaat over aanvragen tot einde december 2021.
  • Je bezorgt de aanvraag voor een activiteit/evenement aan de bevoegde dienst (voor alle contactgegevens zie www.asse.be). Ze wordt afgetoetst aan mogelijke alternatieven en een redelijkheidsprincipe. Alle aanvragen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Opgelet: deze aanvraag impliceert geen goedkeuring van de activiteit op zich. Elke aanvraag gebeurt nog steeds

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be