Afwijking wekelijkse rustdag en openingstijden

Handelaars, ambachtslieden en ondernemingen die een activiteit uitoefenen in de directe verkoop van producten of die rechtstreeks contact hebben met klanten, zijn gebonden aan de wet op de sluitingsuren en verplichte wekelijkse rustdag. De precieze invulling hiervan is bepaald door de FOD Economie.

Een of meer handelaars, handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kunnen aan het college van burgemeester en schepenen echter een afwijking hierop aanvragen:

 • ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, enzovoort);
 • ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar per deelgemeente. De afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van Asse of een deel ervan, individuele afwijkingen zijn niet toegestaan.

Voor 2020 gelden volgende afwijkingen op de wekelijkse rustdag:

Asse

 • 30/12/2019 t.e.m. 12/01/2020
 • 03/02/2020 t.e.m. 09/02/2020
 • 16/03/2020 t.e.m. 22/03/2020
 • 04/05/2020 t.e.m. 10/05/2020
 • 15/06/2020 t.e.m. 28/06/2020
 • 01/07/2020 t.e.m. 05/07/2020
 • 07/09/2020 t.e.m. 20/09/2020
 • 28/09/2020 t.e.m. 11/10/2020
 • 07/12/2020 t.e.m. 27/12/2020

Zellik

 • 30/12/2019 t.e.m. 05/01/2020
 • 24/02/2020 t.e.m. 01/03/2020

 • 06/04/2020 t.e.m. 19/04/2020

 • 18/05/2020 t.e.m. 24/05/2020

 • 06/07/2020 t.e.m. 23/08/2020

 • 02/11/2020 t.e.m. 08/11/2020

 • 21/12/2020 t.e.m. 03/01/2021

Procedure

Zelf een afwijking aanvragen?

1. Via e-mail
Vul het aanvraagformulier in en mail het naar lokale.economie@asse.be.

2. Via post
Vul het aanvraagformulier in en stuur het naar 'Gemeentebestuur Asse, dienst Lokale Economie, Gemeenteplein 1, 1730 Asse'.

Afhandeling

De dienst Lokale EconomieĀ legt je aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen en brengt je op de hoogte van hun beslissing.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be