Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad zal plaatsvinden op woensdag 2 januari 2019 om 20.00 uur in het gemeentehuis.

De verkiezing van de leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) vindt plaats in de openbare zitting, tijdens de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, aansluitend op deze installatievergadering.

De OCMW-raadsleden kiezen de leden van het BCSD door ontvankelijke voordrachtakten in te dienen.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van Asse bestaat uit acht leden, de voorzitter niet inbegrepen.

Het aantal BCSD-leden, dat wordt toegewezen aan de verschillende lijsten, wordt bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt.

Voor Asse ziet de verdeling er uit als volgt:

aantal leden (= 8) gedeeld door aantal raadsleden (= 31) vermenigvuldigd met aantal zetels

CD&V 8/31 x 10 = 2,58
N-VA 8/31 x 8 = 2,06
Anders 8/31 x 5 = 1,29
ZellikRelegem-Volk 8/31 x 4 = 1,03
Groen 8/31 x 3 = 0,77
Vlaams-Belang 8/31 x 1 = 0,25

 

Dit betekent dat, na afronding, het aantal te verdelen leden voor het BCSD eruit ziet als volgt:

  • CD&V: 3 leden
  • N-VA: 2 leden
  • ANDERS: 1 lid
  • ZELLIKRELEGEM-VOLK: 1 lid
  • Groen: 1 lid
  • Vlaams Belang: geen

Voordrachtsakten kunnen worden geraadpleegd en afgedrukt via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/akten-van-voordracht-2019-2024

Een model van Voordracht van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst vindt u als bijlage, als docx- en als pdf-file.

De verkozenen van de lijsten kunnen tot 60 dagen na de dag van de verkiezingen verklaren dat zij zich met elkaar verbinden tot een groep van lijsten. Een model van deze verklaring is ook terug te vinden op de vermelde website van Lokaal Bestuur Vlaanderen en dient bezorgd te worden aan de algemeen directeur.

De voordrachtsakten worden schriftelijk (in tweevoud) ingediend bij de algemeen directeur. De indiener van de akte krijgt een exemplaar, waarop voor ontvangst werd getekend, terug.

We vragen met aandrang om, ondanks de decretaal bepaalde timing, de termijnen voor het indienen van de voordrachtakten zo kort mogelijk te houden.

Algemeen directeur Lander Van Droogenbroeck is beschikbaar op vrijdag 14 december van 09.00 tot 12.00 uur in het bureau van de burgemeester in het gemeentehuis.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be