Evaluatie gewijzigde verkeerssituatie Asse-centrum

Tijdens de voorbije zomermaanden werden er diverse - tijdelijke - verkeersmaatregelen ingevoerd om een autoluw centrumgebied te creëren. Deze maatregelen werden d.m.v. een onlinebevraging geëvalueerd.

300 Assenaren vulden de enquête in, met een goede spreiding over de straten (6 à 10 bewoners per straat namen deel) en input van de verschillende actoren (bewoners, scholen, leerlingen, ziekenhuis, handelaars).

Belangrijkste fiets- en autoroutes

76,5% van de ondervraagden verplaatst zich in het centrum te voet of met de fiets.

De voornaamste autoroutes in het centrum zijn Boekfos, Bloklaan en Muurveld. De voornaamste fietsroutes lopen via Arsenaalstraat, Neerstraat, Markt en 'kleine' Muurveld.

Het auto-fietsverkeer werd dankzij de ingrepen van elkaar gescheiden wat conflictsituaties tussen gemotoriseerd verkeer en zwakke weggebruikers drastisch verlaagt.

Meer nood aan veilige verbindingen

83% van de ondervraagden vindt dat er meer veilige verbindingen voor voetgangers en fietsers moeten worden gecreëerd.

60% vindt de ingevoerde maatregelen veilig en is voorstander van een definitieve invoering.

Het merendeel van de ondervraagden verklaart wel dat de zichtbaarheid (voldoende verlichting), de uitrusting en de toegankelijkheid (voor bijvoorbeeld bakfietsen) van de knips nog beter kan.

De Vironstraat buiten beschouwing gelaten (de ingreep is reeds lang ingeburgerd) hebben alle ingrepen of knips (Hofveld, Kleine Muurveld en Kattestraat) dezelfde positieve score.

Parkeren in Asse

80% van de respondenten geeft aan dat er voldoende parkeergelegenheid is in de buurt van zijn/haar bestemmingen. Ook de geleidingsborden naar de parkings zijn voldoende zichtbaar en zorgen voor een efficiënte parkeergeleiding met minder zoekverkeer naar parkings.

Conclusie

Deze parameters zijn stuk voor stuk belangrijke argumenten om de getroffen maatregelen definitief in te voeren op voorwaarde dat de uitrusting en inplanting wordt geoptimaliseerd.

De knips zullen fietsvriendelijker gemaakt worden, zodat ook bakfietsen vlot kunnen passeren.

We onderzoeken of extra laadpunten voor elektrische fietsen mogelijk zijn. We willen ook een betere fietsinfrastructuur met extra fietsenstallingen voorzien. De fietsroutes worden duidelijk bewegwijzerd.

Op lange termijn wordt Muurveld, Hofveld, Bloklaan heringericht, waarbij er extra aandacht zal zijn voor de zwakke weggebruikers en trage verbindingen. Het huidige circulatieplan speelt hier al voor een groot deel op in. Het plan past ook volledig in het analoog en digitaal parkeergeleidingssysteem dat begin 2021 wordt uitgerold, waarbij voertuigen via de juiste route naar de verschillende parkings worden geleid.

Tijdelijke maatregelen worden definitief

  • Het bestuur voert de tijdelijke maatregelen die op 1 juli 2020 van kracht gingen in het centrum definitief in vanaf 15 oktober 2020.
  • De uren waarop de Vironstraat voor motorvoertuigen toegankelijk is, blijven behouden, m.n. van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur, met uitzondering van woensdag. Op zaterdag is dit tussen 06.00 en 11.00 uur.
  • De Kerkstraat, tussen Nieuwstraat en Kerkplein blijft enkelrichting, net als de Kattestraat, tussen Steenweg en parking Hopmarkt.
  • Hofveld blijft afgesloten t.h.v. Bloklaan.
  • Muurveld (aan huisnummer 10) blijft afgesloten t.h.v. rotonde met Bloklaan.
Gepubliceerd op dinsdag 29 september 2020 17.20 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be