Gemeentelijk informatieblad Assetablieft

Iedere Assenaar krijgt tweemaandelijks het infozine 'Assetablieft' in de brievenbus. Lees je het blad graag digitaal? Via onderstaande knop kan je de meest recente versie makkelijk raadplegen. Helemaal onderaan deze pagina kan je de Assetablieft ook downloaden als pdf.

Lees hier de meest recente versie van Assetablieft

Wat is Assetablieft?

Het gemeentelijk infozine 'Assetablieft' verschijnt 6x per jaar. N.a.v. de Hopduvelfeesten (die telkens plaatsvinden in een even jaar) geeft het bestuur een extra editie uit.

'Assetablieft' verwijst naar:

  • de kostprijs van het blad: gratis voor alle Assenaren;
  • het uitnodigend karakter om het blad daadwerkelijk te lezen;
  • het Assese dialectwoord 'astablieft';
  • de naam van de gemeente Asse.

Beknopte technische fiche:

  • meestal 32 pagina's;
  • vierkleurendruk;
  • A4-formaat, recto-verso gedrukt;
  • gerecycleerd offset (op chloorvrij en milieuvriendelijk papier);
  • oplage: 15 200 ex.
  • sinds 2010 wordt het bedeeld via het sociaal tewerkstellingsproject Bike&Mail.

Wat wordt gepubliceerd?

De redactieraad, samengesteld uit medewerkers van de gemeentelijke diensten, bepaalt in onderling overleg en unanimiteit de inhoud van het blad. Politici zetelen niet in de raad. Het criterium om een artikel al of niet te publiceren is de bruikbaarheid en nieuwswaarde ervan voor de inwoner.

Elke vereniging uit Asse kan haar evenementen, voor zover deze toegankelijk zijn voor het publiek, laten opnemen in de activiteitenkalender.

Activiteiten moeten ingegeven worden in de UiT-databank (www.uitdatabank.be) van waaruit de dienst Communicatie de nodige gegevens haalt.

Wat wordt niet gepubliceerd?

Commerciële activiteiten. Activiteiten zoals een pensenkermis, een etentje of een pannenkoekenslag, kan je wel ingeven in de UiT-databank, maar worden niet gepubliceerd in het gemeentelijk infoblad. Hou rekening met de uiterste inzenddatum voor tekst, illustraties en/of publicatie van activiteiten.

Aanlevering tekst en/of illustraties

Tekst en/of illustraties bezorg je:

Om de drukkwaliteit van digitaal fotomateriaal te garanderen, moet je erop letten dat de foto op ware grootte uit 300 dpi (dots per inch) bestaat. Indien de foto uit een kleiner aantal dpi's bestaat (bijv. 72 dpi, vaak voorkomend bij foto's voor internetgebruik), moet de foto in oppervlakte (uitgedrukt in cm) minstens viermaal groter zijn.

Deadlines voor uitgaven

Uitgave Deadline
september-oktober 2024 22 juli 2024
november - december 2024 23 september 2024

Assetablieft in gesproken vorm

Vzw Transkript leest maandelijks het gemeentelijk infoblad in. De vzw heeft één groot doel: lectuur en informatie toegankelijk maken voor iedereen die het gewone schrift niet kan lezen of hanteren. In de eerste plaats denken we hierbij aan blinde en slechtziende personen, maar ook aan mensen met dyslexie, MS-patiënten of mensen die om een andere reden moeite hebben met het lezen van een gewoon gedrukt boek, tekst of tijdschrift. 
Transkript zet gedrukte teksten – leesboeken, studiemateriaal, tijdschriften e.d. – om in braille of groteletterdruk, of spreekt ze in zodat ze beluisterd kunnen worden.

Assetablieft wordt in digitale vorm leesklaar gemaakt en op een cd gebrand, zodat je hem via een pc kan 'lezen'. Maandelijks vind je die cd in de hoofdbibliotheek.

Assetablieft ontvangen?

Woon je niet in Asse, maar had je toch graag een exemplaar van Assetablieft ontvangen? Geef dan een seintje aan de dienst Communicatie, T 02 454 19 73 of info@asse.be.

Jaargang 2022

Jaargang 2023

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be